Predstavitev

Prvi objekt je grajen leta 1975 v velikosti 22.600m2, ki je bil že prvotno namenjen skladiščno- logistični dejavnosti  in tudi danes zaradi rednega posodabljanja služi isti dejavnosti.

Drugi objekt je bil grajen leta 2006  v velikosti 6.000m2, ki je namenjen logistiki in distribuciji. Obsega skladišče velikosti 5.300m2 in pisarniške prostore v velikosti 700m2.
Na funkcionalnem zemljišču je zagotovljeno dovolj parkirnih mest.

Naši poslovni partnerji so večja mednarodna logistična podjetja in ostala podjetja, ki se ukvarjajo s paketno distribucijo, prodajo transportnih vozil, prodajo  lesenih proizvovod in polproizvodov.
Sklepamo dolgoročne kot kratkoročne najemne pogodbe.

Trenutno proste kapacitete

Na naši strani redno osvežujemo proste skladiščne kapacitete , ki jih je možno najeti.
Tako je v ponudbi možen pregled osnovne tehnične karakteristike skladišča in lokacije znotraj objekta.

Trenutno ni prostih kapacitet.

Oddajanje poslovnih in skladiščnih prostorov

  • Skladiščni in poslovni prostori.
  • Zunanje površine.
  • Nakladalno – razkladalne ploščadi.
  • Urejena parkirna mesta.
  • Odlična lokacija.

Oddajanje poslovnih in skladiščnih prostorov